צו פתיחת הליכים וצו שיקום כלכלי

בצו הראשוני בהליך (נקרא: "צו פתיחת ההליכים"), קובע הממונה סכום שיש לשלם מדי חודש, עד למועד הדיון.

בדיון אמור להינתן ליחיד הצו השני (נקרא: "צו שיקום כלכלי").  בצו השיקום הכלכלי נקבעת תקופת התשלומים הנוספת שיש לשלם. אורכה של תקופת התשלומים הזו יהיה בדרך כלל 3 שנים ממועד צו השיקום הכלכלי (במקרים מתאימים, בית המשפט מוסמך להאריך או לקצר את התקופה). התשלום שייקבע ליחיד בתקופת התשלומים הזו, יהיה מבוסס על יכולת ההשתכרות שלו ויהיה מדויק יותר מהתשלום שנקבע לו בצו פתיחת ההליכים.

יש לשים לב שאם במסגרת תקופת התשלומים יגיעו לידי היחיד נכסים כלשהם (למשל: מתנה, זכיה בפרס וכיו"ב), הם אמורים להיות מועברים גם הם לקופת ההליך.

עורך דין שי דנה

מחכים לכם במשרדנו

אנא השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם