האם ניתן לנהל עסק עצמאי במסגרת הליך חדלות פירעון?

לפי החוק, ניתן לאשר ליחיד  לנהל עסק עצמאי, בתנאי שהפעלת העסק לא תפגע בשיקום הכלכלי או בנושים. הממונה יבחן את סוג העסק והפעילות המבוצעת בו, ובסמכותו לקבוע תנאים או הגבלות להפעלת העסק.

נימוקים שעשויים להטות את הכף בעד מתן אישור להפעלת עסק לפני צו שיקום כלכלי: ההוצאות השוטפות של העסק נמוכות, אין סיכוי שהפעלת העסק תביא לצבירת חובות נוספים, ליחיד אין עבודה או הכנסה קבועות אחרות, אין הכשרה אחרת וסביר כי לא ימצא עבודה אחרת (למשל: בגלל משבר במשק).

עורך דין שי דנה

דוגמא לכך: יחיד/ה בעלי ניסיון קודם במתן טיפולי יופי/קוסמטיקה, כאשר העסק מופעל בבית ללא הוצאות שוטפות משמעותיות (אין הוצאות שכירות, אין תשלום לעובדים). בכל מקרה, גם אם תאושר הפעלת העסק, הפעלתו תהיה מפוקחת ומדווחת לממונה ולנאמן.

אנא השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם