לוח הזמנים בעת הגשת בקשה לפי חוק חדלות פירעון לממונה:

יחיד המצוי במצב חדלות פירעון וחובותיו מעל 150,000 ₪, רשאי להגיש בקשה לממונה על חוק חדלות פירעון.

לאחר 30 יום מהגשת הבקשה יתן הממונה צו פתיחת הליכים (אם הודיע הממונה שחסרים מסמכים, מתן הצו יידחה עד השלמת המסמכים).

עם מתן צו פתיחת הליכים, מתחילה "תקופת ביניים" בה מבצע הנאמן בדיקה של מצבו הכלכלי של היחיד. עם סיום בדיקתו (לפי החוק תוך 9 חודשים, אך בד"כ התקופה מתארכת) יגיש הנאמן לממונה דו"ח עם ממצאי הבדיקה.

עורך דין שי דנה

בתוך 60 יום מקבלת דוח ממצאי הבדיקה, אמור הממונה להגיש בית המשפט הצעה לתכנית שיקום כלכלי של היחיד.

לאחר שבית המשפט מקיים דיון בהצעת הממונה, הוא נותן "צו לשיקום כלכלי" של היחיד, שבו נקבע התשלום חודשי שעליו לשלם מכאן והלאה ומספר החודשים לתשלום (בדרך כלל: 36 חודשים). במקרים מתאימים עשוי בית המשפט להורות על הפטר לאלתר, כלומר מחיקת חובות מיידית (למשל: אדם חולה מאוד, או מבוגר מאוד).

אם לאחר שניתן צו שיקום כלכלי מתגלות עובדות חדשות ומשמעותיות המראות שינוי במצבו של היחיד, מוסמך בית המשפט לקצר את תקופת התשלומים, להאריך אותה או לתת הפטר מיידי.

עם סיום ביצוע התשלומים ניתן הפטר סופי ונמחקים כל החובות.

מחכים לכם במשרדנו

אנא השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם