חובת הגשת דוחות בהליך חדלות פירעון

מהמועד בו ניתן צו פתיחת הליכים בהליך חדלות פירעון, יש להגיש לממונה דוחות בכל חודשיים. בדוח יש לכלול את כל ההכנסות של התא המשפחתי (כולל משכורות, קצבאות ביטוח לאומי ותמיכה ממקורות אחרים) וכל ההוצאות של התא המשפחתי (שכר דירה, הוצאות שוטפות על הדירה, הלבשה, נסיעות ועוד).

היחיד/ה מחויב לדווח גם על ההכנסות של בן/בת הזוג וגם של הילדים שחיים אתו בדירה.

חלק מתפקידיו של הנאמן הוא לעקוב אחר הגשת הדוחות, כדי לוודא שהיחיד לא צובר חובות במסגרת ההליך וכדי להמליץ על גובה התשלום הראוי במסגרת ההליך. אי הגשת דוחות מונעת מהנאמן לבצע מעקב כזה ולכן נחשבת כמחדל שיכול להביא לביטול ההליך.

 לחצו כאן  כדי לראות טופס דוח דו חודשי לממונה.

עורך דין שי דנה

מחכים לכם במשרדנו

אנא השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם