יש חובות שלא יימחקו בסוף הליך חדלות הפירעון.

מהם החובות האלו ?

  1. חוב מזונות לפי פסק דין למזונות (אין זה משנה אם החוב הוא לגרושה של היחיד או למוסד לביטוח לאומי). עם זאת, בנסיבות חריגות רשאי בית המשפט להורות על הפטר  מחוב זה או מחלק מהחוב.
  2. חוב שמקורו בתשלום עונשי – למשל: קנס מטעם המדינה או רשות מקומית. עם זאת, בית המשפט רשאי למחוק ריבית, קנס, או תשלום אחר שנצברו בגלל שהתשלום העונשי לא שולם במועד.
  3. חוב שנוצר כתוצאה ממרמה או שנובע מעבירת גניבה, עבירת מין או עבירת אלימות חמורה.

מחיקה של חובות כמו שפורטו למעלה, אפשרית רק לגבי חובות שנצברו עד לתחילת הליך חדלות הפירעון ולא לאחר מכן.

באשר לחוב שמקורו בפיצוי לקורבן עבירה: בית המשפט רשאי להורות כי ההפטר לא יחול על חוב זה.

עורך דין שי דנה

מחכים לכם במשרדנו

אנא השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם