ההגבלות הקיימות התהליך חדלות פירעון

בהליך חדלות פירעון זוכה היחיד לכך שההליכים כנגדו מעוכבים. עם זאת מוטלות עליו הגבלות אלו:

הגבלה מקבלה או החזקה של דרכון ישראלי,  הגבלת עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, הגבלה משימוש בכרטיס אשראי (למעט שימוש בכרטיס בנק או כרטיס חיוב מיידי שניתן למשוך באמצעותם כסף רק כנגד יתרת זכות בחשבון), הגבלת האפשרות להקים או להשתתף בהקנה של תאגיד חדש (חברה בע"מ וכד').

מובן שניתן לפנות בבקשה להסיר את אחת ההגבלות או יותר מאחת מההגבלות או לקבוע שההגבלות יחולו רק בחלקן,  ובמקרים מתאימים הבקשה תתקבל.

עורך דין שי דנה

מחכים לכם במשרדנו

אנא השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם