הסדר חובות ללא פשיטת רגל

קיימות מספר דרכים להגיע להסדר חובות ללא פשיטת רגל או חדלות פירעון, וזאת באופן מהיר ותוך קיצור משמעותי של ההליכים:

דרך אחת היא ניהול מו"מ מול הנושים, מבלי להזדקק כלל לאישור של ראש ההוצאה לפועל או של בית המשפט. לאחר שהוחלט על דרך פעולה זו, יעביר הלקוח למשרדנו את רשימת הנושים המלאה שלו (גם נושים בהוצאה לפועל וגם כאלו שלא פתחו תיק הוצאה לפועל) ומשרדנו ינהל מו"מ מול הנושים.

בסופו של דבר ייחתם מול כל נושה בנפרד הסכם פשרה אשר ישפר את עמדתו  של הלקוח מול הנושה, בין אם בצורה של סילוק החוב בתמורה לתשלום מזומן של חלק מופחת מהחוב, בין אם בצורה של פריסת החוב לתשלומים (במקרים מסוימים הפריסה היא למספר שנים), ובין אם בשילוב של השניים.

משרד עורך דין שי דנה
הוצאה לפועל

מדוע משתלם לחתום על הסכם פשרה כזה ? קודם כל, לצד צמצום משמעותי של סכומי החוב נמנע מהלקוח  הצורך להתמודד מול הליכי ביצוע בהוצאה לפועל (דוגמת עיקול משכורת או חשבון בנק). שנית: הגעה להסכם עם הנושים מונעת גם הוספה עתידית של הוצאות גבייה וריביות על החוב ומונעת ממנו את הצורך להיכנס להליך של חדלות פירעון מול הנושים.

בנוסף: חתימה על הסכם כזה מצמצמת משמעותית את פרק הזמן של סילוק החוב ויציאה לדרך חדשה ומעניקה ללקוח וודאות בכל הנוגע לתכנון התשלומים אותם יצטרך להעביר לנושים עבור סילוק חובותיו.

דרך אחרת להגעה להסדר חוב ללא פשיטת רגל או חדלות פירעון:  לאחר שהוגשה בקשה לפי חוק חדלות פירעון, ניתן להציע לנושים הסדר פשרה ואם תושג הסכמה של הנושים וההסדר יאושר (ע"י בית המשפט או ע"י ראש ההוצאה לפועל, בהתאם למקום בו הוגשה הבקשה), יסתיים ההליך והחייב ייהנה מהיתרונות שפורטו למעלה. ניתן להציע הסדר כזה, בין אם ניתן צו ראשוני בהליך ("צו פתיחת הליכים"), ובין אם טרם ניתן צו כזה.

אנא השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם