מי זכאי לרכוש את הדירה הציבורית  ?

דייר זכאי לקנות את הדירה הציבורית בה הוא מתגורר, אם הוא עומד בכל התנאים הללו:

  1. מתגורר באופן חוקי, או לפי חוזה, בדירה ציבורית, לפחות 5 שנים רצופות.
  2. אין ולא הייתה לו (או לבן זוגו או ילדו), מהמועד בו חתם על הסכם השכירות, בעלות / חכירה, בנכס מקרקעין ששוויו יותר מ-350,000 ₪.

דייר בדיור הציבורי לא יהיה זכאי לרכוש את הדירה, אם מתקיים אחד התנאים הבאים:

  1. הגיע לגיל 67 ואין לו ילד + אין לו בן זוג (או : שבן זוגו הגיע לגיל 67).
  2. הוא דייר מוגן בדירה אחרת.

"דייר ממשיך" : "דייר ממשיך" יהיה זכאי לרכוש את הדירה, אם לא היה לו (או לבן זוגו או ילדו)  נכס מקרקעין בתקופה של 5 שנים לפני פטירת הדייר העיקרי וכל עוד אין  בבעלותו (או בן זוגו או ילדו)  נכס מקרקעין.

יש לפנות לעו"ד כדי לבדוק את התנאים הפרטניים, מאחר והתנאים הנ"ל הם העיקריים ולא ממצים את התמונה המשפטית. כדי להגיש בקשת רכישה מומלץ לפנות לעו"ד מומחה לדיור ציבורי : בקשה שלא תוגש ע"י עו"ד מומחה לעניין, עלולה להיות פגומה ו/או לא מלאה. במקרה כזה, אם החברה המשכנת תדחה את הבקשה ותרצו לתקוף את החלטת הדחייה ע"י הגשת עתירה מנהלית לבית המשפט, עלולים הפגמים בבקשה לפגוע בסיכויי ההצלחה של העתירה המנהלית.

עורך דין שי דנה

אנא השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם