מה משפיע  על גובה ההנחה ברכישת דירה ציבורית?

דייר זכאי לקנות את הדירה הציבורית בהנחה משמעותית. אילו גורמים ישפיעו על  גובה ההנחה?

המחיר הבסיסי נקבע ע"י שמאי ממשלתי וממנו מופחת סכום ההנחה.

גובה ההנחה מושפע בין היתר מגורמים אלו: מספר האנשים הגרים עם הדייר בדירה, האם הדירה באזור עדיפות לאומית או לא, האם הדייר נכה ומה אחוז נכותו ומה מספר השנים בהן התגורר הדייר בדירה.

סכום ההנחה יהפוך למענק, אבל לא באופן מיידי: רק בחלוף 5 שנים ממועד חתימת הסכם הרכישה ובתנאי שבתקופה זו השתמש הרוכש (ואם נפטר – יורשו) בדירה, יהפוך סכום ההנחה למענק. אם התנאי לא התקיים / הופר – יידרש הרוכש להחזיר את סכום ההנחה.  

עו"ד שי דנה

גם "דייר ממשיך" זכאי לרכוש את הדירה, אך לגביו יהיה סכום ההנחה מופחת.

בכל מקרה, יש לפנות לעו"ד כדי לבדוק את התנאים הפרטניים, מאחר והתנאים הנ"ל הם העיקריים ולא ממצים את מלוא המצב המשפטי.

מחכים לכם במשרדנו

אנא השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם