מה קורה כאשר דייר מגיש בקשה לרכישת דירה, אבל הדירה מצויה בבניין המיועד להריסה ובניית בניין חדש במקומו?

במקרה כזה, אם מתקיימים כל התנאים הבאים, הרי שהדייר לא יוכל לרכוש את הדירה:

  • החברה המשכנת מעוניינת להרוס את הבניין כדי לאפשר בניה מחדש על הקרקע.
  • החברה הגישה תכנית או בקשה להיתר בנייה תוך שנה מהמועד שהוגשה לה בקשה לרכישת הדירה הציבורית.
  • החברה הבטיחה כי בתקופת הבנייה (שלא תעלה על שלוש שנים ממועד הגשת בקשת הרכישה), יהיה לדייר סידור מגורים חלופי סביר באותו איזור.
עורך דין שי דנה

ברור שאם לא מתקיימים כל התנאים שפורטו, לדייר יש זכות לרכוש את הדירה.

לדייר תהיה  זכות לרכוש את אחת מהדירות החדשות שנבנו על הקרקע, בערך וגודל שלא יפחתו מהדירה הציבורית בה התגורר לפני ההריסה, ובלבד שהייתה לו זכאות לרכוש את הדירה הציבורית באחד מהמועדים הללו :

  • במועד שבו ניתן היתר בנייה לביצוע עבודה ברכוש
    המשותף  למטרת תמ"א 38 (הריסה ובנייה).
  • במועד חתימת עסקת פינוי ובינוי.
  • במועד חתימת עיסקה לגבי מתחם פינוי בינוי במסלול מיסוי.
  • במועד השלמת הבנייה על הקרקע.

מחיר רכישת הדירה החדשה יהיה המחיר שהיה הדייר משלם אילו היה רוכש את הדירה הציבורית.

מחכים לכם במשרדנו

אנא השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם