מסירת פרטים ומידע אישי

השימוש באתר " שי דנה עורך דין " אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. עם זאת, באזורים שונים באתר, כגון האזור המיועד ליצירת קשר עם משרד עורך הדין, באמצעות טפסי קשר מקוונים המצויים באתר ועוד – עשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי, כגון שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל פעילה, שיוך ארגוני ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין. פעולה זו הינה על פי שיקול דעתכם ואינה הכרחית לגלישה באתר ותכניו.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

חשוב לדעת כי בעת שימוש באתר, עשוי האתר לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר באמצעות קבצי קוקיז.